Za Sfingou nemusíte do Kahiry

 

Už jste viděli Sfingu? Že ne? Nemusíte platit drahou dovolenou a vydávat se na dalekou cestu do Egypta. Stačí si zajet do Klášterce nad Ohří a odtud do nedaleké obce Měděnec. Tato dominanta je 10 minut chůze od této obce .

Přírodní památka „Sfingy“ byla vyhlášena v roce 1983 k ochraně významného geologického jevu a rozkládá se v horní části tektonicky podmíněného svahu Krušných hor v nadmořské výšce 790 m. Předmětem ochrany je nápadný skalnatý útvar, budovaný dvojslídnou „okatou“ ortorulou proterozoického stáří s nápadnými, až 5 cm velkými vyrostlicemi křemene a živce. Sfingy jsou typickým příkladem mrazového srubu, který byl vytvořen mrazovým zvětráváním v průběhu opakovaných ledových dob ve čtvrtohorách a patří proto mezi tzv. periglaciální jevy.

Název chráněného území vyjadřuje vzdálenou podobu tvaru některých částí skalních útvarů se známými staroegyptskými památkami. Je odtud nádherný výhled na jižní svahy Krušných hor a hory Doupovské, za jasného počasí jsou vidět obce a města jako je Perštejn, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec a vodní nádrž Nechranice.

Sfingy jsou vyhledávaným místem turistů a geologů pro svoji jedinečnost a proto doufám, že osloví i Vás.