Jeden den s lesníky

Za školu do lesa s LČR,s.p.

V rámci programu environmentálního vzdělávání zaštítěného podnikem LČR,s.p. pod názvem Lesní pedagogika je možné uskutečnit výpravy za poznáním zaměřené na les a lesní hospodářství. Jedná se o kratší nenáročné turistické výpravy po lesních pozemcích ve správě podniku LĆR, s.p. s tématikou osvěty lesního hospodaření, jeho účelnosti a nutnosti vzhledem k potřebám společnosti a také významu lesa jako krajinotvorného komplexu s řadou plnících funkcí.

Tak vyrážíme……….Jako tradičně čekají s připraveným programem dva lesníci a jejich psi na své nové kamarády. Dnes jsou to žáci třetí třídy I. ZŚ v Klášterci nad Ohří. V plném počtu a s chutí za poznáním se netrpělivě seznamují s programem, který je částečně předem dohodnut s dozorujícím pedagogem.

Po vzájemném přivítání „hurá do lesa“. Od místa srazu lokalita Dolského mlýna se zastavujeme u NPP Ciboušov, jedná se o maloplošné chráněné území, naleziště nerostů (ametystů). Po krátkém výkladu postupujeme směrem k další zastávce.

Pod palbou otázek horlivých žáků „proč, co, jak a k čemu“ se snaží lesnický doprovod odpovídat a cestou za pochodu vysvětluje, proč ten les na daném místě je takový a o kus dál je jiný. Během cesty se děti střídají ve vodění psů a paní učitelka řeší dohady, kdo už je vedl a kdo ne.

Cestou míjíme jedlovou oplocenku, sad roubovaných smrků, porosty různých věkových tříd a zastavujeme se u krmelce. Malá přestávka, během které lesníci rozdají několik kontrolních otázek z průběhu cesty. Počasí přeje a my jdeme dál.

Přes louky pod Louchovem scházíme k toku Podmileského potoka. Štrůdl dětí se valí po lesní cestě a objevují vysoký plot. A zase kulomet otázek proč, co k čemu…….. . Lesníci se chopí výkladu a děti se seznamují se zimovací obůrkou pro zvěř, kam se v zimním období stahuje zvěř a krmí se v oplocené ploše, aby nedělala škody na ostatních porostech.

Doba oběda se blíží a drobné známky únavy dětí i doprovodu poukazují na potřebu další přestávky. Poslední zastávka je pro někoho ta nejvíce motivační. Jde o opékání buřtů u rybníčka nedaleko ranního srazu. Během konzumace probíhá rozprava o průběhu dne se všemi účastníky. Jen psi se mlsně rozhlíží po mastných tvářích dětí a čekají, zda budou odměnění za svoji trpělivost.

S plnými žaludky se loučíme na stejném místě, kde jsme se ráno sešli s příslibem, že to není nadlouho.