Centrum lesní pedagogiky

Centrum lesnické pedagogiky se nachází v areálu Lesní správy Klášterec. Centrum je zázemím pro lesní pedagogy a je cíleno na edukační výchovu dětí ve školním a předškolním věku. Vzhledem k počasí se dá využít venkovní i vnitřní prostory. Jsou zde organizovány krátkodobé programy pro osvětu dětí.

Vnitřní prostory se skládají z několika místností, kde se nachází sbírky jak rostlin, semen, dřev, tak i exponáty živočichů. Dále se návštěvníci dozví o historii Krušných hor, mohou se seznámit s pomůckami v lesnictví. Za zmínku stojí také sbírka budek pro různé druhy ptáků. Pro návštěvníky je zde k dispozici i posezení s možností promítání přes dataprojektor.

Vnější prostory poskýtají velkou zahradu pro možnost her s venkovní třídou pro lesnickou pedagogiku. Jsou zde umístěny interaktivní prvky, které jsou mezi nejmenšími velmi oblíbené. Nechybí zde i ohniště pro možnost opékání buřtů či posezení kolem ohně.

Centrum lesnické pedagogiky dále navazuje na dětské hřiště pastelka a naučnou stezku „Zátiší“.