Informační tabule

 

Lesní správa informuje o významných prvcích v krajině pomocí informačních tabulí.