Lesní pedagogika

heslo: “ s lesy v lese o lese „
Motto:  “ O lese se učte v lese „

LupínekCo je lesní pedagogika?Jehlička

Idea lesní pedagogiky vznikla v 60. letech 20. století v USA a brzy se rozšířila do evropských zemí.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm a hospodaření, která je založena na prožitku zprostředkovaném zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa se všemi jeho funkcemi, jejich využití a výhody hospodaření v návaznosti na zájmy a potřeby společnosti.

Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje vědomosti zábavnou formou, při které zapojují do poznání všechny svoje smysly.

Lesní pedagogika v ČR

Lesní pedagogika (LP) není zakotvena v naší ani v evropské legislativě, avšak nalezla podporu v stěžejním lesnickém dokumentu Evropské unie „Akčním plánu EU pro lesy“ a i v připravovaném českém Národním lesnickém programu II. Nově je LP od r. 2006 zakotvena v „Akčním plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR a následně i v „Akčním plánu“ ministerstva zemědělství k problematice environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. LP je zastoupena i v dalším strategickém dokumentu „Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže.“

Lesní pedagogika v České republice je do jisté míry ovlivněna rakouským modelem. Lesní pedagogice se věnuje řada lesnických organizací (např. Ministerstvo zemědělství (MZe) – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), Lesy České republiky (LČR), městské lesy, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) a Střední lesnické školy (SLŠ).

O lesní pedagogice v ČR lze hovořit od konce 90. let 20. st., kdy se několik zaměstnanců ISŠL Vimperk vyškolilo v Rakousku a začalo pořádat specializované aktivity pro děti a od r. 2002 i kurzy pro nové lesní pedagogy. Struktura  kurzu byla převzata z Rakouska a modifikována na české podmínky. V roce 2003 byly aktivity školy ve Vimperku ukončeny. V pořádání kurzů lesní pedagogiky pokračuje  Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě (od r. 2005). K červnu 2007 bylo v ČR vyškoleno cca 130 lesních pedagogů.

O rozmachu lesní pedagogiky u nás lze hovořit od r. 2002, kdy většina organizací zabývajících se lesnictvím a lesním hospodařením spolu s vlastníky lesa začaly využívat možností těchto aktivit. Mezi prvními to byla Lesní škola při Městských lesích v Ostravě, LČR, ÚHÚL. Podrobnosti o činnosti jednotlivých institucí lesní pedagogiky naleznete v odkazech:

Lesní pedagogika na lesní správě v Klášterci nad Ohří

Lesní správa Klášterec nad Ohří začala pracovat s myšlenkou lesní pedagogiky v roce 2005, kdy byla požádána mateřskou školou v Perštějně o přednášku na téma „les a život v lese“. Tato akce, která proběhla zcela improvizovaně bez potřebných pomůcek a zkušeností, dopadla nad očekávání s velkou odezvou. Zájem o spolupráci s LS projevilo několik dalších mateřských školek a následně i základních škol. Z důvodu rostoucího zájmu v roce 2006 vyslala lesní správa dva své zástupce na týdenní kurz lesní pedagogiky, který absolvovali na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

Od roku 2006 LS disponuje vyškolenými lesními pedagogy, kteří na základě zájmů mateřských školek, základních škol, ale i dalších organizací a spolků provozují lesní pedagogiku, jako  osvětu lesnictví. V poslední době se s těmi nejmenšími zúčastňují i jejich rodiče, což signalizuje zájem o les a život v něm. Lesní správa pořádá do roka okolo deseti akcí, od jednotlivých přednášek o lese, hospodaření v něm, o myslivosti přes čarodějnický rej a Den dětí. Některé akce se stávají tradicí (hlavně ze strany mateřských škol) stejně jako jednotlivé vycházky v lese např. „Zimní stopou“.

Největším a klíčovým potenciálem v osvětě lesnictví a LP by měla být právě mladší generace. Důvodem je zakotvit vztah jednotlivce k přírodě a tím vytvoření  silnějšího vztahu společnosti  k prostředí  ve  kterém žijeme. Zlepšení vztahu a vzniklého pouta k přírodě by mělo vést k zachování popřípadě zlepšení životního prostředí pro další generace. Všechno je v nás!!! 

V lůně lesů
srdce národů se ozývá,
národ bez lesů
je národ, který umírá.         

                           Jan Vrba

FOTOGALERIE: