Program 2000 a 2020

 

V roce 1999 přijal státní podnik Lesy České republiky podnikový „Program 2000 – naplňování cílů veřejného zájmu u LČR“, který je zaměřen na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

V rámci jeho realizace je prováděno budování turistických odpočinkových míst v lesích, naučných stezek, údržba vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavení lesů informačními tabulemi, obnova a údržba studánek a pramenů, opravy a údržba regionálně a historicky významných objektů a staveb, pomníčků a pamětních desek, péče o památné stromy a aleje, ochrana a podpora ohrožených druhů organismů a mnoho dalších aktivit.

Každý rok lesní správa vynakládá částku 300 tis.Kč na Program 2000.

Nejvýznamnější realizované akce: