Charakteristika

Lesní správa Klášterec

Nová budova lesní správy

Lesní správa Klášterec organizačně náleží pod Oblastní ředitelství severní Čechy. Vznikla v roce 1992 z bývalého státního majetku LZ Klášterec. Na území LS jsou dvě LHC – Klášterec a LHC – Červený Hrádek. LHC zasahuje do pěti obcí s rozšířenou působností: Ostrov, Kadaň, Chomutov, Žatec, Litvínov a dvou krajů: Karlovarský a Ústecký. Katastrální výměra je 75 tis. ha, výměra porostní půdy činí 23 tis. ha a lesnatost je 27 %. Převážná část LHC se nachází nad zelenou čarou (12 tis. ha –65 %), kde došlo vlivem exhalační kalamity k téměř 90 % vytěžení smrkových porostů. Tyto plochy jsou zalesněny náhradními dřevinami. Nejvíce zastoupenou dřevinou je smrk 40 %, modřín 8 %, buk 6%, dub 4 % atd… Náhradní dřeviny mají zastoupení 24 % (5,5 tis. ha), z toho nejvíce bříza 14 %, smrk exoty 15 % a olše 3 %. LS Klášterec držitelem certifikačního osvědčení PEFC. Zastoupení věkových stupňů je nevyrovnané. Vlivem exhalační kalamity je na náhorní části LHC 1. a 2. věkový stupeň silně nadnormální (1. věk. st. 128 %, 2. věk. st. 168 % norm. pl.). Naopak podnormální plocha je od 3. do 9. věkového stupně.

Náhradní březové porostyPřevážná část LS leží v oblasti Krušných hor, v podhůří zasahuje do Mostecké pánve a na JZ do Doupovských hor. Roční průměrná teplota vzduchu se pohybuje mezi 2,7°C (Klínovec) a 8,0°C (Kadaň). V některých lokalitách náhorní plošiny Krušných hor se uplatňuje vliv inverzní polohy. Největší teplotní rozdíly jsou v nástupu zimy. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje v rozpětí 450 – 1.000 mm.

V současné době je lesní správa rozdělena na 9 revírů s průměrnou výměrou 1966 ha. Celková výše roční těžby je zhruba 40.000 m3 převážně jehličnatého dřeva a roční výše obnovy lesa je asi 270 ha. Těžební a pěstební práce jsou zajišťovány smluvním partnerem na 1 smluvní územní jednotce.

Výstavba nové LS

Lesní správa Klášterec má novou administrativní budovu, která byla postavena v letech 6/2007 – 10/2008. Stavbu provedla firma REAL Perštejn, s.r.o.

Fotogalerie: