Charakteristika

Lesní správa Klášterec

Nová budova lesní správy

Lesní správa Klášterec organizačně náleží pod Oblastní ředitelství Severní Čechy. Vznikla v roce 1992 z bývalého státního majetku LZ Klášterec. Na území LS jsou dvě LHC – Klášterec a LHC – Červený Hrádek. LHC zasahuje do pěti obcí s rozšířenou působností: Ostrov, Kadaň, Chomutov, Žatec, Litvínov a dvou krajů: Karlovarský a Ústecký. Katastrální výměra je 75 tis. ha, výměra porostní půdy činí 25 tis. ha a lesnatost je 27 %. Převážná část LHC se nachází nad zelenou čarou (12 tis. ha –65 %), kde došlo vlivem exhalační kalamity k téměř 90 % vytěžení smrkových porostů. Tyto plochy byly v 80. a 90. letech zalesněny náhradními dřevinami. Od r. 2003 dochází k přeměně těchto náhradních porostů na stanovištně vhodné druhy. Krušné hory se tak mění každým rokem a náhorní rovina Krušných hor je opět zelená. Nejvíce zastoupenou dřevinou je smrk 40 %, modřín 8 %, buk 6%, dub 4 % atd. LS Klášterec držitelem certifikačního osvědčení PEFC. Vlivem klimatické změny dochází však i dnes ke změně dřevin. Na stráních a úpatí Krušných hor je sázeno méně smrku, podporovány jsou odolnější druhy dřevin jako dub, buk, borovice či javor.

Náhradní březové porosty

Převážná část LS leží v oblasti Krušných hor, v podhůří zasahuje do Mostecké pánve a na JZ do Doupovských hor. Roční průměrná teplota vzduchu se pohybuje mezi 2,7°C (Klínovec) a 8,0°C (Kadaň). V některých lokalitách náhorní plošiny Krušných hor se uplatňuje vliv inverzní polohy. Největší teplotní rozdíly jsou v nástupu zimy. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje v rozpětí 450 – 1 000 mm.

V současné době je lesní správa rozdělena na 15 revírů s průměrnou výměrou 1 533 ha. Celková výše roční těžby je zhruba 60 000 m3 převážně jehličnatého dřeva a roční výše obnovy lesa dosahuje 200 ha. Těžební a pěstební práce jsou zajišťovány smluvním partnerem na 2 smluvních územních jednotkách.

Budova lesní správy

Lesní správa Klášterec má administrativní budovu, která byla postavena v letech 6/2007 – 10/2008 a sídlí V Zátiší – části obce Klášterec nad Ohří. Stavbu provedla firma REAL Perštejn, s.r.o.

Fotogalerie: