Už jste byli v Zátiší ?

 

Lesní správa v Klášterci nad Ohří v rámci programu 2000 a environmentální výchovy veřejnosti pod názvem Lesní pedagogika otevřela naučnou stezku „Zátiší“. Nachází se v příměstském lesíku v ulici V Zátiší vedle lesní správy a svou délkou patří dozajista mezi ty nejkratší. Její délka je pouhých 0,6 Km a to z toho důvodu, aby ji v pohodlném tempu zvládli i ti nejmenší.

Na samotném začátku stezky je podél plotu lesní správy alejově vysázeno několik nejčastějších dřevin našich lesů, lípa srdčitá, jilm horský, habr obecný, javor klen, dub červený, jedle bělokorá a mnoho jiných. U každé dřeviny je popisová tabulka, ze které se dozvíte maximální věk, maximální výšku, původ dřeviny a spoustu dalších informací.

Podél stezky je rozmístěno osm tematických tabulí, kde se například dozvíte, jakou hlavní zvěř, brouky, či jiné živočichy v našich lesích můžete pozorovat, jaká chráněná území jsou v okolí Klášterce nad Ohří a z jakého důvodu jsou chráněná. Další tabule představují hlavní význam Programu 2000 pro širokou veřejnost, vysvětlí, že ne všechny lesy jsou hospodářské, jaké jsou hlavní funkce lesa a mnoho a mnoho dalších informací.

Součástí naučné stezky je i arboretum (sad vzácnějších listnatých a jehličnatých dřevin) s popisovými tabulkami a oplocený udržovaný plácek pro odpočinek těch nejmenších, který prozatím využívají návštěvníci místních mateřských škol.

Těšíme se, že řady návštěvníků se brzy rozšíří i o Vás.