Projekt Life is skill

V únoru 2019 zahájily Lesy ČR, s. p. – Lesní správa Klášterec spolupráci s neziskovou organizací Life is skill, z.ú. Jedná se o organizaci, která se zaměřuje na motivaci dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného času. Za tímto účelem organizace Life is skill, z.ú. zajistila aplikaci, pomocí které si děti a mládež mohou sbírat přímo v přírodě body a vzájemně se porovnávat. Tato soutěž trvá od září do následujícího srpna, kdy dojde k vyhodnocení nejaktivnějších účastníků a následně je zahájena další sezóna.

Lesní správa Klášterec se dohodla se společnosti Life is skill, z.ú. na spolupráci a podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže a to prostřednictvím umisťování čipů určených pro získání bodů na vhodných místech na území LS, zejména na přístřešcích zhotovených a spravovaných společností Lesy ČR.