Po hradních zříceninách v okolí Klášterce

 

Díl první – EGERBERK
(nebo také Leskov, podle stejnojmenné obce nad kterou hradní zřícenina leží)

Dobu vzniku ani zakladatele hradu Egerberku neznáme. První zmínky o něm jsou z let 1317 a 1322 kdy o něm psali bratři Vilém z Egerberku (stoupenec krále Jana Lucemburského) a Fricek z Chýší a Egerberku. Kolem roku 1350 byl hrad prodán pánům ze Šumburku a zprávy o bratrech z Egerberku mizí. Šumburkové již však tou dobou vlastnili na Klášterecku značné majetky s centrálním hradem Perštejnem a snad právě proto prodali hrad roku 1384 Jindřichu Špačkovi z Dubé, členu dvorské rady krále Václava IV. Ten hrad do konce 14. století velkolepě přestavěl. Po roce 1411 koupil Egerberk Mikuláš Augustinův, nejvyšší písař zemský, který se roku 1409 zasloužil o vydání Dekretu kutnohorského.

Po roce 1416, kdy Mikuláš Augustinův zemřel, se majitelé hradu rychle střídali. Za husitských válek to byl Wend z Ilburku, straník císaře Zikmunda. Ten se pro své dluhy dostal do sporu se svým věřitelem, bojovným Vilémem ze Šumburku. To se mu stalo osudným, nechráněný Egereberk byl obsazen Vilémem, který Wenda zajal a nechal krutě umučit v egerberské hladomorně. O hrad se poté vedly spory a opět se měnili majitelé: Ilburkové, Jakoubek z Vřesovic opět Ilburkové a od roku 1460 Fictumové, kteří hrad drželi bezmála sto let, do roku 1557, a provedli na Egerberku poslední stavební úpravy v jeho historii. Od roku 1557 vlastnil hrad Felix Hasištejnský, který ho roku 1591 prodal Štampachům. Těm byl po Bílé hoře zkonfiskován a roku 1623 prodán Thunům. Ti ho však nevyužívali a hrad se díky tomu v průběhu 17. století změnil ve zříceninu.

Z hradu Egerberku se do současnosti dochovaly obvodové zdi severovýchodního paláce, který dosud stojí do úrovně druhého patra. Zachovalo se i několik otvorů po dveřích a oknech, z nichž jedno je dosud osazeno krásnou dvojitou gotickou klenbou. Ze středního hradu zůstaly části obvodových hradeb a sklepní hospodářské prostory. Pěkným dojmem působí torzo vstupní věžovité brány, nad níž se dosud tyčí masa polygonální flankovací věžice. Patrné jsou i zbytky ohrazení dolního hradu, opevněné předbraní, okružní val a příkop.

Věříme, že zřícenina hradu Egerberk, která leží 2,5 km jižně od Klášterce nad Ohří bude správnou volbou na Váš celodenní výlet.