2013 – Lesní pedagogika – Den stromů a Den Země zoopark Chomutov