2012 – Lesní pedagogika – Den stromů a Den Země zoopark Chomutov