2009 – Lesní pedagogika – opékání buřtů u lesní správy a Lesní stopou